Accruing Agility - Designed For Jack, Engineered To Last.

komvux nacka

Ifall jag skulle gå en komvuxutbildning så skulle jag välja komvux i nacka. Men nu är det tyvärr så att jag inte får lov att gå på komvux, för att jag har långtytöver den utbildningsnivå de erbjuder. Dessutom jobbar jag inte inom barnomsorg och fritid eller äldreomsorg och hemvård eller hälsa och friskvård, vilket är de aktuella områdena. Det blir alltså inget komvux för min del. Jag är mycket tacksam att jag hade viljan att jobba hårt när det gällde och skaffa mig en god gymnasieutbildning redan från början. Min kompis däremot gick på komvux.